Ljudje se velikokrat znajdemo na življenjski točki, ko se nam zdi, da smo obstali. Zavedamo se, da nismo zadovoljni, morda s svojim delom, z odnosi, s svojim odzivanjem na ljudi, s svojim vtisom, ki ga puščamo na drugih, s svojim telesom…

Sami velikokrat iz teh svojih zank ne najdemo pravega izhoda, saj nas ovira naš način razmišljanja, ki je največkrat vedno enak.

Tu je trenutek, ko lahko za kratek čas v naše življenje vstopi še nekdo – ki ni obremenjen z našimi vzorci, ki stvari vidi drugače, z drugega zornega kota. To je t. i. coach.

Coach spodbuja klienta, da preskuša neznano in se spusti na nova področja v svojem lastnem življenju. Spodbuja ga, da ugotovi, kaj so zanj pomembni cilji, ki jih želi doseči, pomaga mu, da sam poišče pot do teh ciljev, da jih sam realizira in si tako zagotovi čim večjo  notranjo motivacijo. Ko klient razširja svoje znanje, se na globlji ravni zave, da je k osebni rasti prispeval njegov lasten trud, zavzetost in njegove lastne odločitve in dejanja ter da je za to zaslužen on sam in ne coach.